Färdtjänstadress
Betlehemskyrkan, Sturegatan 9
 Rullstolsplatser I konsertsalen finns två rullstolsplatser och två platser för ledsagare. 
Vi har tyvärr ingen möjlighet att reservera platser men kontakta gärna konsertvärden så brukar det ordna sej.

 Tillgänglighetsanpassad entré

Till höger om huvudentrén finns en ramp till foajé och konsertsal.
Dörren vid denna skall vara upplåst senast 20 minuter före konsertstart.

 Hörselslinga  Finns i konsertsalen.

 Tillgänglighetsanpassad toalett Finns på entréplan. 

 Toalett med skötbord Finns på entréplan.