Vi har våra konserter i Betlehemskyrkan, Sturegatan 9 vid stadsparken i Örebro Linns fika är i Sturegården i samma hus som kyrkan, ingång från gården.